NL
03 - 06 september 2024 SMM - Hamburg, DE
09 - 10 oktober 2024 Floating Offshore Wind - Aberdeen, IE

Disclaimer

Multi Process Robot Gantry

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de website van KRANENDONK. Door u toegang te verlenen tot en gebruik te maken van de website van KRANENDONK, stemt u in met de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden door KRANENDONK. Fouten zijn echter niet altijd te voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. KRANENDONK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie uit de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de website of virussen door of verspreid over de website.

De website van KRANENDONK bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door KRANENDONK worden beheerd. Deze worden door KRANENDONK te goeder trouw geselecteerd en vastgelegd ter informatie aan de gebruikers van haar website. KRANENDONK geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

KRANENDONK kan niet garanderen dat aan haar doorgestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet tijdig ontvangen of verwerken van doorgestuurde e-mails of andere elektronische berichten.


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten met betrekking tot de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij KRANENDONK en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm of op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KRANENDONK.