Privacy statement

KRANENDONK stores personal data in its database. We use this information for communication with you or your company and, for example, for entering into agreements and executing them. In order to maintain and expand our relationships, we can approach you for marketing purposes with relevant information or invitations.

The personal data that we can store include necessary information such as first and last name, title and gender and contact details such as address, telephone number, and e-mail address, but also technical data, such as your IP address and the pages you view on our website. Personal details when you apply for a job with us and financial information such as your bank account number if this is necessary for the execution of an agreement.

In most cases we get your data from you, for example, if you give us an order or provide a quotation, visit our website, fill in a form on our website, apply for a job, give us your business card or information we receive during (telephone) calls and e-mail contact with you. Also, we can obtain data from public sources.

We do not share the personal data with third parties unless we are legally obliged to do so, or processing by a third party is necessary for the proper execution of an assignment.

We have taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and unauthorized access to your data.

Dutch:

KRANENDONK slaat in haar database persoonsgegevens op. Wij gebruiken deze informatie voor de communicatie met u of uw bedrijf en bijvoorbeeld voor het aangaan van overeenkomsten en het uitvoeren hiervan. Om onze relatiekring te onderhouden en uit te breiden, kunnen wij u voor marketingdoeleinden benaderen met relevante informatie of uitnodigingen.

De persoonsgegevens die wij kunnen opslaan zijn onder meer: basisinformatie zoals voor- en achternaam, titel en geslacht en contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en emailadres. Technische gegevens, zoals uw IP-adres en de pagina’s die u op onze website bekijkt. Persoonsgegevens als u bij ons solliciteert en financiële informatie zoals uw bankrekeningnummer als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw gegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht geeft of een offerte verstrekt, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of informatie die wij krijgen tijdens (telefoon) gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij gegevens verkrijgen via openbare bronnen.

Wij delen de persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of verwerking door een derde partij noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van een opdracht.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot uw gegevens tegen te gaan.